HISTORIA MARKI

Trefl SA to największa firma produkująca puzzle, gry planszowe i karty do gry w regionie CEE oraz jeden z największych producentów w całej Europie. Trefl SA jest fir­mą ro­dzin­ną.  Po­wsta­ła w 1985 roku i od tego cza­su kon­se­kwent­nie bu­du­je swo­ją po­zy­cję i sta­le roz­wi­ja ofer­tę.  Tworzymy nasze produkty z myślą o dzieciach, młodzieży i całych rodzinach. Chcemy, by nasze bezpieczne i często tradycyjne zabawki dostarczały pomysłów na wspólne i ciekawe spędzanie czasu oraz wspierały poznawanie i zrozumienie otaczającego świata.

KAŻDY ELEMENT MA ZNACZENIE

Puzzle wykonujemy w szerokiej gamie rozmiarów i w różnorodnej ilości elementów. Umoż­li­wia­my sko­rzy­sta­nie z bo­ga­tej bazy go­to­wych ma­tryc i wy­kroj­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my wzo­ry pod in­dy­wi­du­al­ne ocze­ki­wa­nie kon­tra­hen­tów.

MOTTO FIRMY TREFL

Wiarygodność na wielu płaszczyznach to jeden z podstawowych fundamentów każdego trwałego sukcesu.

Roman Szczepan Kniter
Prezes Zarządu

NAJPOPULARNIEJSZE PRODUKTY MARKI TREFL

Produkty TREFL które były u nas w promocji

Upoluj kolejne okazje!

Premiera nowych produktów już w najbliższy poniedziałek!

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec